ABTL / BVLT

Stenenmolenstraat 64
2800 Mechelen
België
Fax: +32-15-42 34 96
narrasbvlt@yahoo.co.uk
http://www.bvlt-abtl.be
Stand
D36

Presentatie

Belgische Vereniging van LaboratoriumTechnologen vzw Onze vereniging richt zich voornamelijk tot de Bachelors Biomedische Laboratoriumtechnologie (MLT & FBT) met: • uitgifte van een vaktijdschrift met wetenschappelijke & beroepsgerelateerde informatie, nieuwsflashes uit de professionele actualiteit en verwijzingen naar artikels in binnen- en buitenlandse tijdschriften; • organisatie van voortgezette opleidingen in samenwerking met Hogescholen en firma’s; • opvolging én de evolutie naar een volledige erkenning van het beroepsstatuut; • internationale contacten met Europese zusterverenigingen. Deelname van de leden aan buitenlandse symposia tegen gereduceerde ledenprijs; • het Europees Beroepsdossier: ons professioneel paspoort naar de toekomst! Om alle doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk dat we een sterke vereniging hebben, d.w.z. dat allen zich zouden moeten aansluiten bij hun beroepsvereniging. Wij zijn er voor u! Bezoek onze website: www.bvlt-abtl.be Contact: lieve.geerts@skynet.be