Over Laborama

UDIAS organiseerde in 1957 de eerste vakbeurs onder de naam Laborama. Tijdens dit evenement werden voornamelijk laboratoriumapparaten en meettoestellen tentoongesteld. Laborama evolueerde snel en mede door toedoen van het toenemende aantal exposanten uit de industrie, werd de beurs in 1966 omgedoopt tot Instrurama. Instrurama had eens in de drie jaar plaats in de paleizen van Brussels Expo op de Heizel.

In 1998 werd op verzoek van de laboratoriumsector opnieuw een beurs georganiseerd, specifiek om distributeurs en fabrikanten van laboratoriumapparatuur en toebehoren de gelegenheid te bieden hun aanbod te presenteren.
In 1998 startte Laborama als regionale 1-dagsbeurs.  D.w.z. 1 beursdag georganiseerd in Vlaanderen en 1 dag in Wallonië.
Intussen is de markt sterk geëvolueerd. Zozeer, dat het belang van Instrurama afnam. Mede op aangeven van de exposanten wordt deze beurs (voorlopig) dan ook niet meer georganiseerd.

Laborama, daarentegen wordt elk jaar georganiseerd met stijgend succes!


In 2007 ging Laborama voor het eerst nationaal. Als locatie werd Brussel gekozen en de beurs duurde twee dagen.
Ondanks de toenemende belangstelling blijft Laborama trouw aan haar basiswaarden.
Het concept blijft onveranderd: standaard stands, beperkte oppervlakte, een vlotte opbouw en afbouw, efficiënt.

De tijd heeft geleerd dat het een goede beslissing was, want Laborama heeft haar plaats verworven en kende de voorbije jaren een aanzienlijke stijging van het aantal exposanten en bezoekers.

In september 2014 wordt de naam van de beroepsfederatie gewijzigd naar Laborama en gaat de vakbeurs voortaan onder de naam Laborama Expo.