PRECIA MOLEN BELGIUM NV

Hemelrijken 13
2890 PUURS-SINT-AMANDS
België
Telefoon: +32 3 860 77 82
sales@preciamolen.be
https://www.preciamolen.be
Stand
F37

Presentatie

Maatwerk in weegoplossingen Precia-Molen, Belgische marktleider in de verkoop, de installatie en het onderhoud van industriële weeginstallaties is al sinds 1987, als dochterbedrijf van de gelijknamige Franse beursgenoteerde gigant, actief op de Belgische markt. Ondertussen zijn 29 mensen in dienst bij het Belgische filiaal, 17 daarvan zijn technici. Maatwerk Het bedrijf legt veel van zijn meerwaarde in de projectmatige manier waarmee ze elke uitdaging aangaan. Het komt er namelijk niet zomaar op neer om eenvoudig weg ergens een weeginstallatie te deponeren. Eén van de cruciale dingen is de manier waarop de installatie in zijn omgeving wordt ingebed. Vaak nemen ze de gehele uitwerking van een concept op zich, van de funderingen over de inplanting van de installatie tot en met besturingssoftware alsook randapparatuur zoals slagbomen, camera's, voertuigdetectie, enz… Statisch en dynamisch Opvallend daarnaast is dat het bedrijf naast statische weegtoepassingen (weegbruggen, weegschalen en plateauwegers …) ook dynamische weegoplossingen in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan afzakwegers voor het afzakken van bulkgoederen en band- of bunkerwegers voor stortgoederen alsook checkwegers ter controle van het productieproces Naast onze accreditatie voor de CE-keuring en herijk van statische weeginstallaties zijn wij bovendien geaccrediteerd voor de herijking van dergelijke dynamische weeginstallaties