Prebes

PREBES, de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, komt donderdagvoormiddag op Laborama 2019 langs met een heel programma gericht naar preventieadviseurs. 

De lezingen zullen gehouden worden in ZAAL 324, vooraan het paleis op de eerste verdieping (boven het restaurant).

Donderdag 14 maart - ZAAL 324

10:00 - Het ergonomisch laboratorium: waar zitten de knelpunten en wat kan ik er aan doen?

Hans Op het Eyndt – preventieadviseur ergonomie, Idewe

Lange tijd gebogen over de microscoop zitten, veelvuldig dezelfde handelingen uitvoeren tijdens het pipetteren, ver reiken bij werkzaamheden in de zuurkast … Een laboratoriummedewerker wordt tijdens zijn/haar werkzaamheden aan heel wat factoren bloot gesteld die letterlijk en figuurlijk kunnen beginnen door te wegen. Tijdens deze interactieve workshop gaan we dieper in op deze risicofactoren en bekijken we op welke manier je ze kunt aanpakken. Hierbij komt onder andere de inrichting van de werkplek (werkhoogte, zitmeubilair …), de ergonomie van de tools en het eigen ergonomisch handelen aan bod.

11:00 - In 4 stappen naar een adequate en geschikte ademhalingsbescherming

Kathelijne Jansen - application engineer PSD, 3M

Tijdens deze lezing leer je meer over de 4 stappen die niet alleen leiden tot een adequate ademhalingsbescherming maar ook tot een geschikt PBM. Het is immers belangrijk om niet alleen de juiste PBM te kiezen volgens de risico-analyse, maar ook één die je de hele tijd wilt dragen en bovendien voor jou het beste past in jouw werkomstandigheden. Wij overlopen samen met je wanneer welke PBM in te zetten (keuze tussen verschillende oplossingen) en de pasvorm hiervan te bespreken (wat is pasvorm, waarom en wanneer voeren we fit testen uit …)

13:00 - Veilig omgaan met gassen in laboratoria

Stefan Suys – product manager equipment & installations Benelux, Air Liquide

In deze module gaan we dieper in het op het veilig gebruik van gassen in gascilinders. Hierbij staan we ook stil bij het gebruik van vloeibare stikstof, aangezien dit erg vaak gebruikt wordt in laboratoria. 

14:00 - Arbeidshygiëne in het labo: de kwantitatieve risicoanalyse met Stoffenmanager® en verdere stappen

Jonathan Jouret – adviseur gevaarlijke stoffen, BeCOH

Het goed inschatten van chemische risico’s in laboratoria blijft een heikel punt. Volstaat een risicoanalyse op basis van een eenvoudige risicomatrix? En wat met al die grenswaarden die van toepassing zijn? Hoe kunnen deze worden afgetoetst? Hoe kan men aantonen dat er een voldoende beheersing is van inhalatie-of dermale risico’s bij het werken met, zelfs in kleine hoeveelheden, chemische agentia? Uiteindelijk kan dit enkel voldoende worden gewaarborgd met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse. Stoffenmanager® biedt de mogelijkheid om inhalatierisico’s te modelleren, af te wegen ten opzichte van geldende grenswaarden, en zowel collectieve als persoonlijke beschermingsmiddelen te evalueren. In de sessie wordt een toelichting gegeven over risicoanalyses in het algemeen, met een bijzondere aandacht voor Stoffenmanager®. Daarna worden eveneens de verdere stappen besproken…want uit een risicoanalyse volgt steeds een actieplan en een werkplekinstructiekaart.